Tradukitaj Poemoj
LA TILIO DER LINDENBAUM

Ĉe ‘l puto, ekster la pordo
Sin levas tiliarbego:
Revis mi sub ombro ĝia
Pli ol unu dolĉan revon.

Mi ĉizis en ĝia ŝelo
Pli ol unu vorton aman;
Ĉu mi trista, ĉu mi ĝoja
Min altiris rifuĝama.

Nun mi devis preterpasi
Antaŭ ĝi sub la stelar’,
Tiam fermis mi l’okulojn
En profundo de l’ malklar’.

Kaj branĉoj ĝiaj susuris,
Kvazaŭ ili min alvokus:
“ ¡Vi venu al ni, junulo,
Ĉi sendube vi ripozus! “.

La malvarmaj ventoj batis
Min tutrekte je l’ visaĝ’,
Ĉapo iĝis, min ne turnis,
Tute fluge for de l’ kap’.

Nun mi estas pluraj horoj
Malproksime de la lok’
Ka ĉiamas la murmuro:
“ Jen ĉi la via ripoz’ “


Am Brunnen vor dem Tore
Da steht ein Lindenbaum:
Ich träumt’ in seinem Schatten
So manchen süssen Traum.

Ich schnitt in seine Rinde
So manches liebe Wort;
Es zog in Freud’ und Leide
Zu ihm mich immer fort.

Ich musst’ auch heute wandern
Vorbei in tiefer Nacht,
Da hab’ ich noch im Dunkel
Die Augen zugemacht.

Und seine Zweige rauschten ,
Als riefen sie mir zu:
“Komm her zu mir, Geselle,
Hier find’st du deine Ruh’ !”

Die kalten Winde bliesen
Mir grad’ in’s Angesicht,
Der Hut flog mir vom Kopfe,
Ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde
Enfernt von jenem Ort,
Und immer hör’ ich’s rauschen:
“Du fándest Ruhe dort.”

El la germana tradukis Luis Pelayo Wilhem Müller, (Dessau, Germanio, 1794-1827)
© Ekde 2002
Web Analytics