Tradukitaj Poemoj
SUPER LA OLIVARBOJ SOBRE EL OLIVAR

Super l’ olivar’,
Vidis oni strigon
Per granda flugad’
Super la kampar’.

Inter l’olivarbo,
Blankfarma domar’.
Tra la fenestrar’
Eniris la strigo
En la katedral’.

Sankta Kristoforo
Ĝin timigis jam
Vidante ke ĝi
Suĉis la kandelon
De Sankta Mari’.

Diris Virgulin’:
Sankta Kristoforo
-Lasu suĉi ĝin.

Super l’olivar,
Vidis oni strigon
Per granda flugad’.

Al Sankta Mari’
Verdan olivbranĉon
Fluge portis ĝi.


Sobre el olivar,
Se vio la lechuza
Volar y volar.
Campo, campo, campo.

Entre los olivos,
Los cortijos blancos.
Por un ventanal,
Entró la lechuza
En la catedral.

San Cristobalón
La quiso espantar,
Al ver que bebía
Del velón de aceite
De Santa María.

La Vigen habló:
-déjala que beba
San Cristobalón.

Sobre el olivar,
Se vio la lechuza
Volar y volar.

A Santa María
Un ramito verde
Volando traía.

El la hispana tradukis Luis Pelayo Machado, Sevilla (Hispanío) 26/07/1875; Colliure, (Francio) 22/02/1939
© Ekde 2002
Web Analytics