Ruza griza lupego
Sur la lazura firmamento flosas
blankai nuboj, cxe bordoj de la ri-
vereto floras diverskoloraj floroj.
Sekvante la pliagxan fratinon, la
plijuna leporfratino plukkolektas
florojn laux la vojo. Ili kaj kantas
kai kantas - kiel gxjegai ili estas!


 Vidante en Esperanto lingvo - Viendo en Esperanto   Vidi en Hispana lingvo - Ver en Español 
© Ekde 2002
Web Analytics