estu bonvena al ĉi-tiu paĝo: esperanto bezonas vian kunlaboron!
      Ĉi tiun paĝon prezentas al vi la eblecon partopreni, per viaj originalaj aŭ tradukitaj poemoj en esperanto, en la tutmonta movado esperanta. Ni intencas ke ĉiu komprenu ke esperanto estas la lingvo neŭtrala por ĉiuj popoloj de la tero, lingvo kreata de Doktoro Zamenhof, okulkuracisto en Varsovio en la tempo de la imperio de la rusaj zaroj por la servo de la tuta homaro. Ni pensas ke la planedo tero ne estas tiel granda por esti tiel dividita kiel ĝi estas. Kaj, pro tio ke la tuta homaro apartenas al la homara raso, evidentas ke ĝi rajtas interkompreniĝi per neŭtrala ilo. Filozofion kiun kontraŭstaru tiun principon ni tute ne akceptas. Estas bone sciata ke per lingvo fremlanda oni detruas internan kulturon de popolo kaj katenas ĝin. Neniu lingvo nacia nek povas nek devas esti lingvo de alia popolo. Ĉiu popolo konu perfekte sian lingvon kaj la lingvon de la tuta homaro. Tiele la rilatoj internaciaj flue disvolvos sen iu ajn trudon. Ni ekkomencu hodiaŭ por haltigi la detruon!

     Do, partoprenu per viaj originalaj esperantaj poemoj kaj tradukaĵoj de via nacia lingvo kaj sendu ilin al ni por ke ili aperu en ĉi-tiu pago. Tion farante vi partoprenas en la kunligado kaj frateco de la popoloj. Ne permesu per senkiala forgeso ke la barbaroj kiuj detruas niajn kulturojn popolajn gajnu eĉ unu batalon.

     Dankon, ni atendas kaj esperas vian partoprenon.


© Ekde 2002
Web Analytics